zondag 20 januari 2008

een mountainbike is de wereld nog niet uit

Zonder enige zonde te begaan wierp ik toch de laatste steen. Hij viel in het water en zonk naar de bodem. Daar bleef hij enkele eeuwen liggen.