zaterdag 29 december 2007

op een zonnige dag

Toen ik daarnet de trap op kwam, gleed mijn pantoffel van mijn voet. Hatelijk is dat. Waarom gebeurt dit? vroeg ik mij af.

Zalig is het niet, heerlijk evenmin, maar naar buiten kijken terwijl geen tram passeert, kan wel iets teweeg brengen bij mensen met een handicap.

Zoals zo vaak liep ik op een berg te wandelen en te denken aan everzwijnen. Het gras was groen maar niet echt eetbaar.